Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bình Minh 1 địa điểm, Huyện Vũng Liêm 1 địa điểm, Huyện Trà Ôn 1 địa điểm, Thành Phố Vĩnh Long 2 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Vĩnh Long