Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 8 quận huyện của Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Càng Long 1 địa điểm, Huyện Cầu Ngang 1 địa điểm, Huyện Tiểu Cần 1 địa điểm, Thành Phố Trà Vinh 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Trà Vinh