Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Tây Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Tây Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Gò Dầu 1 địa điểm, Huyện Hòa Thành 1 địa điểm, Huyện Tân Biên 1 địa điểm, Huyện Trảng Bàng 1 địa điểm, Thành Phố Tây Ninh 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Tây Ninh