Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quảng Trị

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 10 quận huyện của Quảng Trị. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Hướng Hoá 2 địa điểm, Huyện Vĩnh Linh 1 địa điểm, Thành Phố Đông Hà 2 địa điểm, Thị Xã Quảng Trị 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Quảng Trị