Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quảng Ngãi

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 14 quận huyện của Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 2 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Quảng Ngãi