Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quảng Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 18 quận huyện của Quảng Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Núi Thành 1 địa điểm, Huyện Duy Xuyên 1 địa điểm, Huyện Quế Sơn 1 địa điểm, Huyện Đại Lộc 1 địa điểm, Thành Phố Hội An 1 địa điểm, Thành Phố Tam Kỳ 2 địa điểm,...

  • Huyện Duy Xuyên
  • PGD Nam Phước

   37 Tổ 2, khối phố 2, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

  • Huyện Đại Lộc
  • PGD Đại Lộc

   Khu 7 TT. Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam

  • Thành Phố Hội An
  • PGD Hội An

   89 Trần Hưng Đạo, Hoi An, Quảng Nam

  • Huyện Núi Thành
  • PGD Chu Lai

   262 Phạm Văn Đồng, Núi Thành, Quảng Nam

  • Huyện Quế Sơn
  • PGD Quế Sơn

   45 Đỗ Quang, Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

  • Thành Phố Tam Kỳ
  • PGD Tam Kỳ

   566 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

 • Xem tiếp...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Quảng Nam