Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Phú Yên

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Phú Yên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Tuy Hòa 4 địa điểm, Thị Xã Sông Cầu 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Phú Yên