Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Ninh Thuận

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang 2 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Ninh Thuận