Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cao Lộc 1 địa điểm, Thành Phố Lạng Sơn 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Lạng Sơn