Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Kon Tum

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Kon Tum. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Đak Tô 1 địa điểm, Thành Phố Kon Tum 2 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Kon Tum