Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 8 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Cam Lâm 1 địa điểm, Huyện Ninh Hòa 1 địa điểm, Huyện Vạn Ninh 1 địa điểm, Thành Phố Cam Ranh 1 địa điểm, Thành Phố Nha Trang 4 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Khánh Hòa