Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Hải Dương

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 12 quận huyện của Hải Dương. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Bình Giang 1 địa điểm, Huyện Kim Thành 1 địa điểm, Huyện Kinh Môn 1 địa điểm, Thành Phố Hải Dương 3 địa điểm, Thị Xã Chí Linh 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Hải Dương