Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Hà Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 6 quận huyện của Hà Nam. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phủ Lý 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Hà Nam