Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Bạc Liêu

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 7 quận huyện của Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Huyện Giá Rai 1 địa điểm, Huyện Hòa Bình 1 địa điểm, Huyện Phước Long 1 địa điểm, Huyện Đông Hải 1 địa điểm, Thành Phố Bạc Liêu 1 địa điểm,...

Chi nhánh Sacombank tại quận/huyện của Bạc Liêu