Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

  • Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
  • Tên tiếng anh: Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
  • Trụ sở chính: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại:(+84) 83 9320 420
  • Tổng đài:1900 5555 88 / 0888 5555 88 (24/7)
  • Số Fax: (+84) 83 9320 424
  • Website: www.sacombank.com.vn
  • Email: info@sacombank.com
  • Telex: 813603
  • Swift Code: SGTTVNVX
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.

Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại các tỉnh thành