Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

  • Sacombank Thành Phố Vĩnh Long
  • Chi nhánh Vĩnh Long

    156 Nguyễn Huệ, tp. Vĩnh Long, Vĩnh Long

  • Sacombank Thành Phố Vĩnh Long
  • PGD 30 tháng 4

    Lô 3, số 1 Đường 30/4, Vĩnh Long