Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Vũng Liêm.

  • Sacombank Huyện Vũng Liêm
  • PGD Vũng Liêm

    168 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tt. Vũng Liêm, Vĩnh Long