Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Trà Ôn Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Trà Ôn.

  • Sacombank Huyện Trà Ôn
  • PGD Trà Ôn

    15d - 16d Gia Long, tt. Trà Ôn, Vĩnh Long