Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Bình Minh Vĩnh Long

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Minh.

  • Sacombank Huyện Bình Minh
  • PGD Bình Minh

    894 Ngô Quyền, tx. Bình Minh, Vĩnh Long