Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Trà Vinh.

  • Sacombank Thành Phố Trà Vinh
  • Chi nhánh Trà Vinh

    555 Nguyễn Đáng, tp. Trà Vinh, Trà Vinh