Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Càng Long Trà Vinh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Càng Long.

  • Sacombank Huyện Càng Long
  • PGD Càng Long

    02 - 03 Quốc lộ 53 (Khu nhà ở gia đình), Càng Long, Trà Vinh