Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Cai Lậy Tiền Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cai Lậy.

  • Sacombank Huyện Cai Lậy
  • PGD Cai Lậy

    2/336 Khu 5 Tỉnh lộ 868, Cai Lậy, Tiền Giang