Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hương Thủy.

  • Sacombank Thị Xã Hương Thủy
  • PGD Phú Bài

    Số 1227 P. Phú Bài, tx. Hương Thủy, Thừa Thiên Huế