Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tĩnh Gia.

  • Sacombank Huyện Tĩnh Gia
  • PGD Tĩnh Gia

    232 Tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hoá