Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tây Ninh.