Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Trảng Bàng Tây Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Trảng Bàng.

  • Sacombank Huyện Trảng Bàng
  • PGD Trảng Bàng

    Quốc lộ 22, Trảng Bàng, Tây Ninh