Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Tân Biên Tây Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Biên.

  • Sacombank Huyện Tân Biên
  • PGD Tân Biên

    KP2 Thị trấn Tân Biên, Tây Ninh