Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Vĩnh Châu Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Vĩnh Châu.

  • Sacombank Thị Xã Vĩnh Châu
  • PGD Vĩnh Châu

    247a 30 tháng 4, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng