Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Ngã Năm Sóc Trăng

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Ngã Năm.

  • Sacombank Huyện Ngã Năm
  • PGD Ngã Năm

    Lô 15,16 KTMTT Ngã Năm, Mai Thanh Thế, TT. Ngã Năm, H. Ngã Năm, Sóc Trăng