Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Quảng Trị Quảng Trị

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Quảng Trị.

  • Sacombank Thị Xã Quảng Trị
  • PGD Triệu Hải

    220 Trần Hưng Đạo, tx. Quảng Trị, Quảng Trị