Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Đông Hà Quảng Trị

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đông Hà.

  • Sacombank Thành Phố Đông Hà
  • PGD Đông Hà

    86 Lê Duẩn, tp. Đông Hà, Quảng Trị

  • Sacombank Thành Phố Đông Hà
  • Chi nhánh Quảng Trị

    43 Trần Hưng Đạo, tp. Đông Hà, Quảng Trị