Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Hướng Hoá Quảng Trị

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hướng Hoá.

  • Sacombank Huyện Hướng Hoá
  • PGD Hướng Hóa

    tt. Khe Sanh, Quảng Trị

  • Sacombank Huyện Hướng Hoá
  • PGD Lao Bảo

    Khóm Tây Chính tt. Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị