Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Cẩm Phả Quảng Ninh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cẩm Phả.

  • Sacombank Thành Phố Cẩm Phả
  • PGD Cẩm Phả

    566 Trần Phú, tp. Cẩm Phả, Quảng Ninh