Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Núi Thành Quảng Nam

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.

  • Sacombank Huyện Núi Thành
  • PGD Chu Lai

    262 Phạm Văn Đồng, Núi Thành, Quảng Nam