Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Ba Đồn Quảng Bình

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Ba Đồn.

  • Sacombank Thị Xã Ba Đồn
  • PGD Ba Đồn

    Khu phố 1, thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình