Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Bố Trạch Quảng Bình

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bố Trạch.

  • Sacombank Huyện Bố Trạch
  • PGD Bố Trạch

    QL1 A TK 2 Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình