Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Sông Cầu Phú Yên

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sông Cầu.

  • Sacombank Thị Xã Sông Cầu
  • PGD Sông Cầu

    Trần Hưng Đạo, thị xã Sông Cầu, Phú Yên