Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Diễn Châu Nghệ An

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Diễn Châu.

  • Sacombank Huyện Diễn Châu
  • PGD Diễn Châu

    thị trấn Diễn Châu, Nghệ An