Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lạng Sơn.

  • Sacombank Thành Phố Lạng Sơn
  • Chi nhánh Lạng Sơn

    8 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, tp. Lạng Sơn, Lạng Sơn