Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thị Xã Hà Tiên Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hà Tiên.

  • Sacombank Thị Xã Hà Tiên
  • PGD Hà Tiên

    16 Trần Hầu, Đông Hồ, tp. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang