Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Tân Hiệp Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Hiệp.

  • Sacombank Huyện Tân Hiệp
  • PGD Tân Hiệp

    496 Quốc Lộ 80, Ấp Đông Thành, xã Thuận Đông A, Tân Hiệp