Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Phú Quốc Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Quốc.

  • Sacombank Huyện Phú Quốc
  • Chi nhánh Phú Quốc

    52b 30 Tháng 4, tt. Dương Đông, tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

  • Sacombank Huyện Phú Quốc
  • PGD An Thới

    thị trấn An Thới, Phú Quốc