Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Hòn Đất Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hòn Đất.

  • Sacombank Huyện Hòn Đất
  • PGD Hòn Đất

    47 Ấp Đường Hòn, Thị trấn Hòn Đất, Hòn Đất