Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Giồng Riềng Kiên Giang

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giồng Riềng.

  • Sacombank Huyện Giồng Riềng
  • PGD Giồng Riềng

    94-95 Khu nội ô, TT. Giồng Riềng, H. Giồng Riềng, Kiên Giang