Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Thành Phố Cam Ranh Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cam Ranh.

  • Sacombank Thành Phố Cam Ranh
  • PGD Cam Ranh

    134-136 QL1A, Ba Ngòi, tp. Cam Ranh, Khánh Hoà