Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Cam Lâm Khánh Hòa

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Cam Lâm.

  • Sacombank Huyện Cam Lâm
  • PGD Cam Lâm

    Quốc lộ 1A, Cam Đức, Cam Lâm, Khánh Hoà