Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Huyện Mỹ Hào Hưng Yên

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỹ Hào.

  • Sacombank Huyện Mỹ Hào
  • Chi nhánh Hưng Yên

    Km22 + 500, Quốc Lộ 5A, TT Bần Yên Nhân, Mỹ Hào