Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.