Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.