Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.